Εισιτήρια

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Σαν αποκλειστικός διανομέας εισιτηρίων του ΟΑΣΑ, έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε ολόκληρες δεσμίδες εισιτηρίων(διακόσια τεμάχια) με την παροχή που μας ορίζει ο Οργανισμός. Επίσης, μπορούμε να σας τα παρέχουμε και σε μικρότερες ποσότητες ανάλογα με τις καθημερινές σας ανάγκες.

Κινητη Τηλεφωνια Ζαχαρωδη /Αναψυκτικα