Τύπος

ΤΥΠΟΣ

Ο Όμιλος Στεφανίδη έχει την αποκλειστική διανομή του ημερίσιου και περιοδικού τύπου του πρακτορείου ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα έντυπα:

Κινητη Τηλεφωνια