Νέα

  1. 2013
    1. Μάιος

Αναβάθμιση στόλου οχημάτων.

Μάιος 14, 2013, 12:26 μμ.

Η μεταφορική εταιρία του Ομίλου ΑΦΟΙ Στεφανίδη ΕΠΕ ανανεώνει τον στόλο οχημάτων της. Τα νέα οχήματα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον αφού τηρούν τις προδιαγραφές Euro 5.