Αξίες

Με γνώμονα τις «ΑΞΙΕΣ» ο Όμιλος Στεφανίδη έχει χτίσει τα θεμέλια του. Έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν στην διαχείριση των εργαζομένων, άλλα και για να παρέχουν το αποτέλεσμα μιας άριστης συνεργασίας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Είναι το πρώτο μέλημα του Ομίλου. Για να εξαλείφουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τα λάθη είτε αυτά ανήκουν στον οικονομικό τομέα είτε στην διαδικασία ετοιμασίας της παραγγελίας, έχουμε επενδύσει σε αυτοματισμούς καθώς και ακολουθούμε αυστηρούς μηχανισμούς των διαφόρων διαδικασιών.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Είναι ένα μεγάλο απόκτημα και ένα αβίαστο πλεονέκτημα, που κοσμεί την συμπεριφορά μας απέναντι σ' όλους τους Συνεργάτες μας όλα αυτά τα χρόνια.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

"Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια συνεργασία επιτυγχάνεται μόνο αν υπάρχει σεβασμός".

ΣΤΟΧΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ