Κοινωνική ευθύνη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΗΝΗ

O Όμιλος δραστηριοποιείται σε προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, καθώς και συμμετέχει με εισφορές και χορηγίες σε ιδρύματα και αθλητικά σωματεία.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ