Στόχοι

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ

Να αποτελούμε την πρώτη επιλογή των πελατών μας, προσφέροντας τους, τις «ΥΨΗΛΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ» σε προϊόντα και υπηρεσίες εξασφαλίζοντας έτσι, την υγιή ανάπτυξη και κερδοφορία του Ομίλου μας άλλα και τη βιωσιμότητα των Μικρών Σημείων Λιανικής Πώλησης.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΞΙΕΣ