Εγκαταστάσεις

Ιδίοκτητα κτίρια έκτασης 2000τμ

Οι εταιρίες του Ομίλου συστεγάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στην Ελευσίνα.